ดุอาอฺตะวัซซุลبسم الله الرحمن الرحيم

اللهم انى اسئلك و اتوجه اليك بنبيك نبى الرحمة محمد صلى الله عليه و اله يا ابا القاسم يا رسول الله يا امام الرحمة يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.

 โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ และขอหันหน้ายังพระองค์ โดยอ้างถึงนบีของพระองค์นบีแห่งความเมตตา มุฮัมมัด(ศ็อลฯ) โอ้อบูกอซิม โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ โอ้อิมามแห่งความเมตตา โอ้นายของเรา ผู้ปกครองของเรา แท้จริงเราได้หันหน้า และขอความช่วยเหลือ และขอความสัมพันธ์กับท่านยังอัลลอฮฺ และเราขอมอบความจำเป็นของเราต่อท่านให้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือเรา ณ พระองค์อัลลอฮฺ

يا ابا الحسن يا امير المؤمنين يا على بن ابيطالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.

โอ้บิดาของฮะซัน โอ้ท่านอมีรุลมุอฺมินีน โอ้อะลีบินอบีฏอลิบ โอ้เหตุผลของอัลลอฮฺที่มีต่อสรรพสิ่งของพระองค์โอ้นายของเรา ผู้ปกครองของเรา แท้จริงเราได้หันหน้า และขอความช่วยเหลือ และขอความสัมพันธ์กับท่านยังอัลลอฮฺ และเราขอมอบความจำเป็นของเราต่อท่านให้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือเรา ณ พระองค์อัลลอฮฺ

يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعى لنا عند الله.

โอ้ฟาฏิมะฮฺ โอ้บุตรีของมุฮัมมัด โอ้แก้วตาของท่านศาสนทูตโอ้นายหญิงของเรา ผู้ปกครองของเรา แท้จริงเราได้หันหน้า และขอความช่วยเหลือ และขอความสัมพันธ์กับท่านยังอัลลอฮฺ และเราขอมอบความจำเป็นของเราต่อท่านให้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือเรา ณ พระองค์อัลลอฮฺ

يا ابا محمد يا حسن بن على ايها المجتبى يابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.

โอ้บิดาของมุฮัมมัด โอ้ฮะซันบุตรของ อะลี โอ้ผู้ได้รับการคัดเลือก โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺโอ้นายของเรา ผู้ปกครองของเรา แท้จริงเราได้หันหน้า และขอความช่วยเหลือ และขอความสัมพันธ์กับท่านยังอัลลอฮฺ และเราขอมอบความจำเป็นของเราต่อท่านให้มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือเรา ณ พระองค์อัลลอฮฺ

يا ابا عبد الله يا حسين بن على ايها الشهيد يابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.1 2 3 next