ดุอาอฺหลังนมาซอัศริبِسْمِ اللَّه الرَّحْمن الرَّحِيْم

أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذي لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الرَّحْمنُ الرَّحيمُ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرامِ وَأَسْألُهُ أنْ يَتُوبَ عَلىَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَليلٍ خاضِعٍ فَقيرٍ بائِسٍ مِسْكينٍ مُسْتَجيٍر لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعَاً وَلاضَرّاً وَلامَوْتاً وَلاحَياةً وَلا نُشُوراً ، اللّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ صَلاةٍ لا تُرْفَعُ وَمِنْ دُعاءٍ لا يُسْمَعُ اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ لا إله إلّا أنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ .

บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮีม

อัสตัฆฟิรุลลอฮัลละซี ลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลก็อยยูม อัรเราะฮฺมานุรเราะฮีม ซุลญะลาลิวัลอิกรอม วะอัสอะลุฮู อัยยะตูบะอะลัยยะเตาบะตันอับดิน ซะลีลิน คอฏิอินฟะกีริน บาอิซินมิซกีนินมุสตะญีริน ลายัมลิกุลินัฟซิฮีนัฟอัน วะลาฏ็อรรอน วะลาเมาตัน วะลาฮะยาตัน วะลานุชูรอน อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินนัฟซินลาตัชบะอฺ วะมินก็อลบินลายัคชะอฺ วะมินอิลมินลายันฟะอฺ วะมินเซาะลาตินลาตุรฟะอฺ วะมินดุอาอินลายุซมะอุ อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลยุซเราะบะอฺดัลอุซริ วัลฟะเราะญะบะอฺดัลกุรบิ วัรเราะคออะ บะอฺดะชิดดะติ อัลลอฮุมมะมาบินามินนิอฺมะติน ฟะมินกะลาอิลาฮะ อิลลาอันตะ อัสตัฆฟิรุกะ วะอะตูบุอิลัยกะ

ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงมีชีวิตนิรันดร ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาล ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ ผู้ทรงเกียรติคุณและทรงเผื่อแผ่ ข้าฯ ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าฯ อันเป็นการอภัยโทษแก่บ่าวผู้ต่ำต้อยผู้นอบน้อม ผู้ยากไร้ ผู้มีอุปสรรค ผู้ขัดสน ผู้รับจ้างที่ไม่มีประโยชน์แก่ชีวิต ไม่มีประโยชน์ที่จะต้านทานต่อภยันตราย ไม่มีประโยชน์ต่อความตาย ไม่มีประโยชน์ต่อการมีชีวิต และไม่มีประโยชน์แก่การฟื้นคืนชีพ โอ้ อัลลอฮฺข้าฯ ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากชีวิตที่ไม่รู้จักความอิ่มหนำ ให้พ้นจากจิตใจที่ไม่รู้จักความนอบน้อม ให้พ้นจากความรู้อันไร้ประโยชน์ ให้พ้นจากนมาซที่ไม่ถูกยอมรับ และให้พ้นจากดุอาอฺที่ไม่ถูกรับฟัง โอ้ อัลลอฮฺ ข้าฯ ขอวิงวอนหาความสะดวกต่อพระองค์ หลังจากที่ประสบกับความยากลำบาก และขอการคลี่คลายในทางที่ดีหลังจากที่มีอุปสรรค และขอความสุขหลังจากที่มีทุกข์ภัย โอ้ อัลลอฮฺ ไม่มีความโปรดปรานใดๆ แก่เรา ดังนั้น ข้าฯ ขอวิงวอนต่อพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ข้าฯ ขออภัยโทษและขอกลับตัวกลับใจต่อพระองค์