ดุอาอฺหลังนมาซซุฮรฺبِسْمِ اللَّه الرَّحْمن الرَّحِيْم

لا إلهَ إلَّا اللهُ الْعَظيمُ الْحَلِيمُ لا إلهَ إلَّا اللهُ رَّبُّ الْعَرْشِ الْكَريمِ ، أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَللّهُمَّ إنّي أَسْئَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثْمٍ الَّلهُمَّ لا تَدَعْ لي ذَنْبَاً إلّا غَفَرْتَهُ وَلا هَمَّاً إلّا فَرّجْتَهُ وَلا سُقْمَاً إلّا شَفَيْتَهُ وَلا عَيْبَاً إِلاّ سَتَرْتَهُ وَلا رِزْقاً إلّا بَسَطْتَهُ وَلا خَوْفاً إلّا أمَنْتَهُ وَلا سُوءاً إلّا صَرَفْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً وَلِيَ فيها صَلاحٌ إلّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ آمِيَن رَبَّ الْعَالَمِينَ .

บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮีม

ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลอะซีมุลฮะลีม ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ ร็อบบุลอัรชิลกะรีม อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมูญิบาติเราะฮฺมะติกะ วะอะซาอิมิมัฆฟิเราะติกะ วัลเฆาะนีมะตะมินกุลลิบิรริน วัสลามะตะมินกุลลิอิซมิน อัลลอฮุมมะลาตะดะอ์ลีซันบัน อิลลาเฆาะฟัรตะฮู วะลาฮัมมันอิลลาฟัรร็อจญ์ตะฮู วะลาซุกมันอิลลาชะฟัยตะฮู วะลาอัยบันอิลลาสะตัรตะฮู วะลาริซกอนอิลลาบะซัฏตะฮู วะลาเคาฟันอิลลาอามันตะฮู วะลาซูอันอิลลาเซาะร็อฟตะฮู วะลาฮาญะตันฮิยะละกะริฏอน วะลิยะฟีฮาเซาะลาฮุนอิลลาเกาะฏ็อยตะฮา ยาอัรฮะมัรรอฮิมีน อาละมีนร็อบบัลอาละมีน

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลบัลลังค์อันทรงเกียรติ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ ได้ขอการอภัยโทษอันยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ ์และขอคลังทั้งหมดแห่งความดีงามทุกประการ โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์อย่าได้ละทิ้งให้ข้าพระองค์อยู่ในความบาป นอกจากข้าพระองค์จะได้รับอภัยโทษในบาปนั้น ๆ และอย่าละทิ้งให้ข้าพระองค์มัวหมองนอกจากพระองค์จะได้ช่วยปัดเป่าความยากลำบากนั้น และขอพระองค์อย่าได้ละทิ้งให้ข้าพระองค์อยู่กับความบกพร่อง นอกจากพระองค์จะได้ปกป้องความบกพร่องนั้น และอย่าได้ละทิ้งให้ข้าพระองค์อยู่กับเครื่องยังชีพต่าง ๆ นอกจากพระองค์จะได้เผื่อแผ่เครื่องยังชีพนั้น และอย่าได้ละทิ้งให้ข้าพระองค์จะอยู่กับความหวาดกลัวนอกจากว่าพระองค์จะได้ทำให้ปลอดภัย ซึ่งความหวาดกลัวนั้น และอย่าได้ละทิ้งให้ข้าพระองค์อยู่กับความชั่ว นอกจากว่าพระองค์จะได้ขจัดความชั่วนั้นตลอดจนถึงความจำเป็นต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ขอให้เป็นความโปรดปานของพระองค์ และขอให้พระองค์ได้คลี่คลายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยเทอญ