ดุอาอฺเช้า-เย็นبِسْمِ اللَّه الرَّحْمن الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلَّه الَّذِيْ يَفْعَلُ مَايَشَآءُ وَلاَيَفْعَلُ مَايَشَآءُ غَيْرُهُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يُحِبُّ الَّلهِ اَنْ يُحْمَدَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا هُوَ ا َهْلُهُ اَلّلهُمَّ اَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمِّدًا وَآلَ مُحَمَّدْ وَاَخْرِجْنِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ

บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮีม

อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซียัฟอะลุมายะชาอุ วะลายัฟอะลุมายะชาอุฆ็อยรุฮู อัลฮัมดุลิลลาฮิกะมายุฮิบบุลลอฮุอัยยุฮฺมะดะ อัลฮัมดุลิลลาฮิ กะมาฮุวะอะฮฺลุฮู อัลลอฮุมมะอัดคิลนีฟีกุลลิค็อยริน อัดคัลตะฟีฮิมุฮัมมะดันวะอาละมุฮัมมัด วะอัคริจญ์นีมินกุลลิชัรริน อัคร็อจญ์ตะมินฮุมุฮัมมะดัน วะอาละมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมะดินวะอาละมุฮัมมัด

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ และไม่กระทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์นอกจากพระองค์ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ดังเช่นที่พระองค์ทรงโปรดให้ทำการสรรเสริญเพื่อพระองค์ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ดังเช่นที่พระองค์เป็นผู้ทรงสิทธิของสิ่งเหล่านั้น โอ้ อัลลอฮฺโปรดนำข้าพระองค์เข้าอยู่ในความดีงามทุกประการที่พระองค์ได้ทรงนำท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และวงศ์วานของท่านนบีมุฮัมมัดเข้าไปอยู่ และขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วทุกประการที่พระองค์ได้นำท่านนบีมุฮัมมัด และวงศ์วานของท่านนบีมุฮัมมัดออกพ้นไปจากมัน ขออัลลอฮฺทรงสรรเสริญมุฮัมมัดและวงศ์วานของท่านด้วยเถิด