การวะกัฟกิจการงานที่ดีโดยธรรมชาติแล้วถือว่า เป็นทุนส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ทั้งปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งทุกสังคมต่างยอมรับในฐานะที่เป็น การปฏิบัติที่เหมาะสมและคู่ควรกับสังคม กิจการงานที่ดีนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกสังคม มีผลในเชิงบวกทั้งกับศาสนาและชีวิต ถ้าหากในกิจการเหล่านั้นไม่มีความเลยเถิด หรือสุดโต่งในแง่ของการปฏิบัติ

ซึ่งหนึ่งในกิจการงานที่ดี ที่กำลังกล่าวถึงคือ การวะกัฟ หรือการอุทิศเพื่อศาสนา ในตรงนี้จะเห็นว่าศาสนาแห่งฟากฟ้าทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสลามให้การยอมรับไว้อย่างมาก

คำว่า วะกัฟ มาจากรากศัพท์ที่เป็นรูปกริยา ซุลาซี มุญัรร็อด จาก บาบ เฏาะระบะ ในแง่ของภาษาหมายถึง การตัด การปล่อยวาง เช่น กล่าวว่า

وَقَفَ اَلاَرضَ عَلَي المَساکيِنِ يا وَقَفَ اَلاَرضَ لِلمَساکين

การอุทิศหมายถึง ผู้วะกัฟ หรือที่เรียกว่า วากิฟ ได้อุทิศทรัพย์สินของตนเพื่อคนยากจน หรืออุทิศปศุสัตว์หรือสิ่งอื่นนอกจากนั้น

ในวิชา ฟิกฮฺอิสลาม บางครั้ง การวะกัฟ หมายถึงการปล่อยวางทรัพย์ที่กำหนด หรือระบุแล้ว หรือการบริจาคผลประโยชน์ที่ระบุชัดเจน แต่ในเชิงภาษานั้น กล่าวว่า การวะกัฟ หมายถึง การปล่อยวาง การหยุดไว้กับที่ หรือการทำให้หยุดอยู่กัที่ ดังที่โองการกล่าวว่า

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“หากเจ้าเห็น ขณะที่พวกเขาถูกยั้งให้หยุดยืนเบื้องหน้าเพลิงนรก แล้วพวกเขากล่าวว่า "โอ้ ถ้าเราถูกนำกลับไปก็คงดี! และเราก็จะไม่ปฏิเสธบรรดาสัญญาณแห่งพระผู้อภิบาลของเราอีก และเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้มีศรัทธา" อันอาม 27

ท่านอิมามโคมัยนี กล่าวถึงการวะกัฟว่า หมายถึง การหยุดยั้งตัวตนและการปล่อยวางผลประโยชน์ออกไป

ดังนั้น การวะกัฟ จึงหมายถึง การปล่อยวางการบริจาคให้ดำเนินไป หรือการปล่อยผลประโยชน์ส่วนตัว หรือการทำให้ผลประโยชน์นั้นเป็นที่อนุมัติในหนทางของพระเจ้า ฉะนั้น การวะกัฟ ในอีกความหมายถึงจึงหมายถึง การไม่ปล่อยวางให้คนอื่นนำเอาทรัพย์ส่วนนั้น ไปทำการค้าขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอน หรือเคลื่อนย้ายออกไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การนำผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไปใช้ในหนทางศาสนา หรือการทำให้ผลประโยชน์นั้นดำเนินต่อไปๆ1 2 3 4 5 6 7 next