การเฮเบะฮฺ2- หลักเกณฑ์ของการ เฮเบะฮฺ

3- เงื่อนไขถูกต้องของการ เฮเบะฮฺ

4- การเนียต กุรบัต ในการ เฮเบะฮฺ

5- ประเภทของ อักดฺ ในการ เฮเบะฮฺ

6- กรณีของการไม่อนุญาตให้ยกเลิก หรือเพิกถอน หรือเอาทรัพย์คืน

7- กฎเกณฑ์ของการเลิกล้มการเฮเบะฮฺ

 

            1- ความหมายของ เฮเบะฮฺ คืออะไร

            การเฮเบะฮฺ หมายถึงการมอบหรือยกทรัพย์สินของตนให้เป็นของคนอื่น หรือการให้ด้วยความเสน่หา โดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนใด ๆ ทั้งสิ้น หรือเป็นการตกลงกันว่า ฉันยกทรัพย์สินนี้ให้คุณด้วยความพอใจ ซึ่งต้องมีการนำเสนอ ที่เรียกว่า อีญาบ และต้องมีการตอบรับคือ การกะบูล ซึ่งตรงนี้จะเอ่ยด้วยคำพูดใดก็ได้ ที่บ่งบอกให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การยกมอบทรัพย์สินให้แก่กันและกัน

            ฉะนั้น การเฮเบะฮฺ จึงเป็นนิยามหนึ่งใน ฟิกฮฺอิสลาม อันหมายถึง อักดฺตัมลีกมาลี  ข้อตกลงยกทรัพย์สินของตน ให้เป็นของคนอื่น1 2 3 4 5 next