หมวดที่ ๑ ฐานะภาพของอีดเฆาะดีรฺในศาสนา๔๐ หะดีษเฆาะดีรฺคุม

ปี ฮ.ศ. ที่ ๑๐ บรรดามุสลิมได้ร่วมประกอบพิธิหัจญ์กับท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งหัจญ์ปีนั้นเรียกว่า หัจญะตุ้ลวะดา (หมายถึงหัจญ์อำลา หรือหัจญ์ครั้งสุดท้ายนั่นเอง) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ตัดสินใจเดินทางกลับมะดีนะฮฺ ท่านได้มีคำสั่งให้ออกเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่หนึ่งนามว่า รอบิฆฺ ห่างจากญุห์ฟะฮฺ ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ใช้ครองชุดอิหฺรอมของบรรดาหุจญาต ประมาณ ๓ ไมล์ ขณะนั้นมลาอิกะฮฺญิบรออีลผู้นำวะฮีย์ ได้ลงมายังสถานที่หนึ่ง นามว่า เฆาะดีรฺคุม ได้นำเอาโองการ :

يايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.

ความว่า " ร่อซูลเอ๋ย ! จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากพระผู้อภิบาลของเข้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติ เท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารของพระองค์ อัลลอฮฺทรงคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากมนุษย์ (อัล-มาอิดะฮฺ : ๖๗)

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ออกคำสั่งให้หยุดเดินทาง พวกที่เดินล่วงหน้าไปแล้วท่านได้เรียกให้กลับมา และรอพวกที่ยังเดินทางมาไม่ถึง ประชาชนได้ยืนคอยท่ามกลางสางแดดที่ร้อนจัดในเวลากลางวัน ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ทำนมาซซุฮรฺ (ญะมาอะฮฺ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ขึ้นไปยืนบนแท่นที่ได้ตระเตรียมไว้ชั่วคราว ท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยเสียงที่ดังชัดเจนหลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า "ฉันขอฝากสิ่งสำคัญสองสิ่งไว้ให้เป็นอะมานะฮฺแก่พวกท่านอันได้แก่คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ (กุรอาน) และอิตระตีผู้เป็นทายาทของฉัน สองสิ่งนี้จะไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด โอ้ประชาชนเอ๋ยพวกท่านจงอย่าล้ำหน้าและอย่าหล้าหลังจากทั้งสอง เพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้พวกท่านหลงทางตลอดไป"

ในเวลานั้นท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้จับมือท่านอะลี (อ.) ชูขึ้นและแนะนำต่อประชาชน หลังจากนั้นท่านกล่าวว่า "ใครคือผู้ที่รู้ดีกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลาย ? พวกเขาพูดว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) และรอซูลของพระองค์เป็นผู้ทีรู้ดีกว่าใครทังหมด"

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า "อัลลอฮฺ (ซบ.) เป็นผู้ปกครองฉัน ส่วนฉันเป็นผู้กครองมวลผู้ศรัธาทั้งหลาย และฉันมีความประเสริฐกว่าพวกเขาและชีวิตของเขา" หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า "

من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

"ใครก็ตามที่ฉันเป็นผู้ปกครองเขา อะลีก็เป็นผู้ปกครองเขาด้วย ขออัลลอฮฺทรงรักผู้ที่รักเขา และเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับเขา"

หลังจากนั้นมลาอิกะฮฺญิบรออีลได้นำวะฮีย์ลงมาว่า1 2 3 4 5 next