บทเรียนและสาส์นจากอาชูรอ๑. ฟื้นฟูซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

๒. ทำลายความเท็จทั้งหลาย

๓. ฟื้นฟูการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วร้าย

๔. จำแนกมวลชนระหว่างผู้ศรัทธา (มุอฺมิน) มุสลิม และมุนาฟิกีน

๕. เป็นการสร้างพลังในการต่อสู้กับอธรรม

๖. ให้บทเรียนในการต่อสู้กับบรรดาฏอฆูตผู้กดขี่

๗. ทุกสิ่งที่มีในชีวิตอุทิศเพื่อศาสนา (ให้ความสำคัญต่อศาสนามากกว่าเมื่อเทียบกับชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัวและลูกหลาน

๘. ฟื้นฟูแนวทางการเป็นชะฮาดัตตามแบบฉบับของท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

๙. แสดงการยืนหยัดเพื่อสัจธรรมจนถึงวินาทีสุดท้าย เลือดหยดสุดท้าย และเป็นคนสุดท้าย

๑๐. อาสาสมัครเพื่อปกป้องอิสลาม1 2 3 4 5 6 next