อหฺลุลบัยตฺในอัลกุรอาน และประวัติศาสตร์อหฺลุลบัยตฺในอัล-กุรอาน ซุนนะฮฺ และประวัติศาสตร์

อหฺลุลบัยตฺในอัล-กุรอาน

๑.โองการที่ ๓๓ ซูเราะฮฺอะหฺซาบ กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของอหฺลุลบัยตฺ (อ.) ในฐานะของผู้ที่เป็นมะฮฺซูมปราศจากความผิดบาปตามรายงานของท่านหญิงอุมุสะละมะฮฺ ซึ่งท่านหญิงได้ขอต่อท่านศาสดา เพื่อเข้าร่วมอยู่ในผ้ากิซานั้นด้วย แต่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ตอบกับท่านหญิงว่าเธออยู่ในที่ๆดีอยู่แล้วตรงนี้เป็นความพิเศษเฉพาะพวกเราห้าคน

กลุ่มศ่อฮาบะฮฺที่รายงานว่าโองการข้างต้นได้ถูกประทานให้กับบุคคลทั้งห้า ซึ่งเป็นริวายะฮฺมุตะวาติรฺได้แก่ท่านสะอฺ บิน อบีวะกอศ, อนัสบินมาลิก, อิบนุอับบาส, อบูสอีดคุดรีย์, อุมะริบนิอบูสะละมะฮฺ, วาซิละฮฺ บินอัสเกาะอฺ, อับดุลลอฮฺ บินญะฮฺฟัรฺ, อบูหัมรอฮิลาล, อาอิชะฮฺ, อุมมุสะละมะฮฺ, อบูฮุรอยเราะฮฺ, มุอักกิล บินยะซารฺ, อบูฏุฟัยล์, ญะฟะริบนิ หับบาน, หุบัยเราะฮฺ, อบูบัรฺซะฮฺ อัสลัมมี, และมิกดารฺบินอัสวัด ความว่า..

إِنَّمَا يُرِيد ُاللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم ْتَطْهِيرًا

อันที่จริงอัลลอฮฺพึงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า โอ้อหฺลุลบัยตฺ และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์

หลังจากโองการดังกล่าวได้ถูกประทานลงมามีศ่อฮาบะฮฺ ๙ ท่านได้รายงานว่า ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ขณะที่ออกจากบ้านเพื่อไปนมาซศุบฮิที่มัสญิดท่านจะไปแวะที่บ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.) และกล่าวว่า.

السلام عليكم يااهل البيت إِنَّمَا يُرِيد ُاللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم ْتَطْهِيرًا

ขอความสันติจงมีแด่พวกเธอ โอ้บรรดาอหฺลุลบัยตฺ อันที่จริงอัลลอฮฺพึงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า โอ้อหฺลุลบัยตฺ และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์

ซึ่งท่านศาสดา (ศ็๋อลฯ) ได้ปฏิบัติเช่นนี้ทุกเช้าจนกระทั่งท่านได้อำจากโลกไป รอวี บางท่านได้กล่าวว่า ฉันอยู่ที่มะดีนะฮฺเป็นเวลานาน ๖ เดือนบางรอวีกล่าวว่า ฉันได้อยู่ ๙ เดือน และบางคนกล่าวว่า ฉันได้อยู่ ๑ ปี ซึ่งฉันได้เห็นท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ปฏิบัติเช่นนั้นทุกวัน1 2 3 4 5 6 7 8 next