ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทั้งหลายต่างยอมรับว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในพระลักษณะที่งดงาม พื้นฐานความเชื่อดังกล่าวเนื่องจาก อัล-กุรอานได้ปฏิเสธการกดขี่ และการเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างของพระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับแนะนำว่าพระองค์ทรงยืนหยัดอยู่บนความยุติธรรม อัล-กุรอานกล่าวว่า

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงอธรรมแม้เพียงน้ำหนักเท่าผงธุลี[]

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا

แท้จริงอัลลอฮฺมิทรงอธรรมแก่ปวงมนุษย์แต่อย่างไร[]

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ

อัลลอฮฺ มลาอิกะฮฺ และปวงผู้มีความรู้ยืนยันว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ และพระองค์ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม[]

นอกจากอัล-กุรอานแล้ว สติปัญญาของมนุษย์ทั้งยืนยันและยอมรับว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม เนื่องจากความยุติธรรมเป็นพระลักษณะที่สัมบูรณ์ ส่วนอยุติธรรมเป็นลักษณะที่บกพร่อง สติปัญญาได้ตัดสินว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงสัมบูรณ์อย่างแท้จริง ซาตของพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากความบกพร่องทั้งหลาย

โดยทั่วไปแล้วการกดขี่และผู้ถูกกดขี่อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

๑. ผู้กระทำ ไม่รู้ว่าการกดขี่เป็นสิ่งไม่ดีน่ารังเกียจ1 2 3 4 5 6 next