อายะตุ้ลลอฮฺ อัลลามะฮฺ หัจญ ซัยยิด มุรฺตะฎอ อัสกะรียอายะตุ้ลลอฮฺ อัลลามะฮฺ หัจญ ซัยยิด มุรฺตะฎอ อัสกะรีย

ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์ และหะดีษ และท่านเป็นนักวิชาการประจำของสถาบันศึกษาศาสนา ท่านมีผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยและด้านการเขียนอันทรงคุณค่าในสาขาวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ เทววิทยา หรือแม้แต่การวิพากษ์ในเชิงเหตุผลและสติปัญญา ซึ่งงานเขียนของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next