ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา หัจญ์ ซัยยิด มูซา ชุบัยรี ซันญานีท่านอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซมา หัจญ์ ซัยยิด มูซา ชุบัยรี ซันญานี

เป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นระเบียบ มีความละเอียดอ่อนและประณีตเกี่ยวกับหลักนิติศาสตร์อิสลาม ท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาการอื่นๆ อีก เช่นอิลมุริญาล (เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รายงานหะดีษ) ประวัติศาสตร์ อุศูล และวรรณกรรมภาษาอาหรับ

 

 

 

 yasin_org@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next