อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอีอายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ซัยยิด กาซิม ฮาริอี

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของเมืองกุม ท่านทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามและอุศูลในระดับสูงอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next