อายะตุ้ลลอฮฺ เชค ฮาดี มะอฺริฟัตอายะตุ้ลลอฮฺ เชค ฮาดี มะอฺริฟัต

ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงของเมืองกุม เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของกุร-อาน

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next