อายะตุ้ลลอฮฺ มุฮัมมัดตะกีย์ มิศาบาห์ ยัซดีย์อายะตุ้ลลอฮฺ มุฮัมมัดตะกีย์ มิศาบาห์ ยัซดีย์

นักปรัชญาและนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกอิสลามปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอิมามโคมัยนี (รฎ.) ท่านมีผลงานเขียนทางด้านปรัชญาและอัล-กุรอานมากกว่าหนึ่งร้อยชิ้น และท่านยังเป็นนักปาฐกถา และนักบรรยายที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายยังต่างประเทศเสมอ ท่านมีความสันทัดด้านภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสอย่างดี

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next