อายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคฮะซัน ฮะซัน ซฺอเดะฮฺ ออมุลอายะตุ้ลลอฮฺ หัจญ์ เชคฮะซัน ฮะซัน ซฺอเดะฮฺ ออมุล

นักปร่าชญ์ผู้มีชื่อเสียงในสาขาปรัชญา, อิรฟาน, ดาราศาสตร์, คณิตศาสตร์, วรรณกรรม ,และอักษรศาสตร์ ท่านเป็นผู้ที่มีผลงานเขียนในสาขาวิชาดังกล่าวมากมายตำราของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักวิชาการ

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next