อายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด อับดุลกะรีม มูซาวี อัรดิบีลอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิด อับดุลกะรีม มูซาวี อัรดิบีล

นักนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นมัรฺญิอฺท่านหนึ่งของเมืองกุม ซึ่งทำการสอนวิชานิติศาสตร์อิสลามในระดับสูงอยู่ในขณะนี้ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศาสนาเชค มุฟีด

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

 

ประวัติโดยสังเขป1 next