ท่านอายะตุ้ลลอฮฺอัลอุซฺมาเชคมุฮัมมัดตะกีบะฮฺญัตฟูเมนท่านอายะตุ้ลลอฮฺอัลอุซฺมาเชคมุฮัมมัดตะกีบะฮฺญัตฟูเมน

นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลามที่มีชื่อเสียงและเป็นมัรฺญอฺของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ ท่านทำการสอนวิชาฟิกฮฺ (กฎหมายอิสลาม)ในระดับสูงอยู่ในขณะนี้ และท่านยังอาริฟคนหนึ่งของโลกอิสลามในปัจจุบัน(อาริฟหมายถึงบุคคลที่เคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีสัมผัสเข้าถึงระหัสยะภาวะ จิตของพวกเขาเกิดความรู้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยการอ้างเหตุผลหรือความรู้อันเป็นตัวกลาง

 

 

 

 aalulbayt@aalulbayt.org

ประวัติโดยสังเขป1 next