ท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดอะลีคอเมเนอท่านอายะตุ้ลลอฮฺ ซัยยิดอะลีคอเมเนอ

ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม และเป็นมัรฺญิอฺตักลีด นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญอันลึกซึ้งด้าน อุศูลและฟิกฮฺ (นิติศาสตร์) ท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านอิลมุลริญาล ประวัติศาสตร์ เทววิทยา ตรรกศาสตร์ ปรัชญา ญาณวิทยา อรรถศาสตร์ วาทศิลป์ วรรณคดีอาหรับ รัฐศาสตร์ และหลักไวยากรณ์อาหรับอีกต่างหากปัจจุบันนอกเหนือจากการแบกรับภาระอันหนักอึ้งในการเป็นผู้นำโลกอิสลามแล้ว ท่านยังทำการค้นคว้าและวิจัยฟิกฮฺในระดับสูง และมีผลงานเขียนอันทรงคุณค่า อีกมากมาย

 

 http://www.wilayah.org/

 

 aalulbayt@aalulbayt.org1 2 next