อายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา หัจญ์ ซัยยิด ฮุซัยนี ซิซตานีอายะตุ้ลลอฮฺ อัลอุซฺมา หัจญ์ ซัยยิด ฮุซัยนี ซิซตานี

ผู้นำสถาบันการศึกษาศาสนาเมืองนะญัฟ ประเทศอิรักและเป็นมัรฺญิอฺคนหนึ่งของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ

 

 www.sistani.org

 

 aalulbayt@aalulbayt.org1 2 3 4 5 next