40 หะดีษเกี่ยวกับศีลอดقال الله تبارك و تعالى : يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.  

โอ้บรรดาผู้ศรัทธา การถือศีลอดได้ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้า เหมือนดั่งที่เคยถูกบัญญัติแก่ชนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว หวังว่าพวกเจ้าจะมีความยำเกรง บะกอเราะฮฺ: ๑๘๓

ศีลอดในทรรศนะของมะอฺศูม (อ.)

๑. ศีลอดคือฐานรากของอิสลาม

قال الباقر عليه السلام: بنى الاسلام على خمسة اشياء، على الصلوة و الزكاة و الحج و الصوم و الولايه

ท่านอิมามบากิรฺ (อ.) กล่าวว่า อิสลามได้วางอยู่บนพื้นฐานสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่นมาซ ซะกาต หัจญ์ ศีลอด และวิลายะฮฺ (ผู้นำ)

๒. ปรัชญาของศีลอด

قال الصادق عليه السلام : انما فرض الله الصيام ليستوى به الغنى و الفقير

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงกำหนดให้ศีลอดเป็นข้อบังคับ เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างคนรวยกับคนจน

๓. ศีลอดเป็นเครื่องมือทดสอบความบริสุทธิ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next