๔๐ หะดีษจากท่านอิมามอะลี (อ.)ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า

๑. ข่าวที่ยินดีกับการปกปิดปัญหา

مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ الْبِرُّ وَ إِخْفاءُ الْعَمَلِ وَ الصَّبْرُ عَلَى الرَّزايا وَ كِتْمانُ الْمَصائِبِ

ขุมทรัพย์ของสวรรค์ได้แก่ การสร้างสมความดี การปิดบังการกระทำ (ที่ดี) การอดทนต่อความทุกข์โศก และการปกปิดอุปสรรคปัญหา (หมายถึงไม่ร้องเรียนหรือไม่เอะอะโวยวาย)

๒. ความพิเศษต่างๆของผู้ยำเกรง

أَلزّاهِدُ فِى الدُّنْيا مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرامُ صَبْرَهُ، وَ لَمْ يَشْغَلِ الْحَلالُ شُكْرَهُ.

ผู้มีความยำเกรงบนโลกนี้ได้แก่ผู้ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งหะร่ามมาครอบคลุมความอดทนของเขา และไม่ปล่อยให้สิ่งหะลาลมายึดครองการของคุณ

หมายเหตุ สิ่งที่หะร่ามหมายถึงสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนมีความผิดต้องได้รับการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า หะลาลหมายถึงสิ่งที่อนุญาตให้ปฏิบัติ

๓. การสร้างความสมดุลกับมิตรและศัตรู

أَحْبِبْ حَبيبَكَ هَوْنًا ما عَسى أَنْ يَعْصِيَكَ يَوْمًا ما. وَ أَبْغِضْ بَغيضَكَ هَوْنًا ما عَسى أَنْ يَكُونَ حَبيبَكَ يَوْمًا ما1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next