๔๐ หะดีษสำหรับเยาวชน๑. ผลของการเป็นมิตรกับอัลลอฮฺ

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله :

 مَن أصلَحَ فيما بَينَهُ وبَينَ اللهِ أصلَحَ اللهُ فيما بَينَهُ وبَينَ النّاسِ.

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า บุคคลใดปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจักทรงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าเขากับประชาชนให้ดีขึ้น[๑]

๒. แนวทางไปสู่อัลลอฮฺ

قال حسن العسكرى:   إنَّ الوُصولَ إلَى اللهِ عَزَّوجَل َّسَفَرٌ لا يُدرَكُ إلّا بِامتِطاءِ اللَّيلِ

ท่านอิมามฮะซันอัสการีย์ (อ.) กล่าวว่า การไปถึงอัลลอฮฺคือการเดินทางที่ไม่มีผู้ใดรู้จักมัน นอกจากการตื่นในยามค่ำคืน(เพื่อการดำรงอิบาดะฮฺ)[๒]

๓. ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله:   خَفِ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ فَإِن كُنتَ لاتَراهُ فَإِنَّهُ يَراكَ .

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า ท่านจงยำเกรงอัลลอฮฺประหนึ่งท่านได้เห็นพระองค์ และแม้ว่าท่านไม่ได้เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่าน[๓]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next