๔๐ ฮะดีซจากท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.)๑. ความอับโชคกับการทำดี

فَلَرُبَّ حَريص عَلى أَمْر مِنْ أُمُورِ الدُّنْيا قَدْ نالَهُ، فَلَمّا نالَهُ كانَ عَلَيْهِ وَبالاً وَشَقِىَ بِهِ وَلَرُبَّ كارِه لاَِمْر مِنْأُمُورِالاْخِرَةِ قَدْنالَهُ فَسَعِدَبِهِ

มาตรว่าบุคคลได้หลุ่มหลงต่อกิจหนึ่งอันเป็นกิจทางโลก และเมื่อเข้าไปถึงมันได้กลายเป็นสาเหตุทำให้พบกับความอับโชค และมาตรว่าบุคคลถูกบังคับให้ทำในกิจเพื่อโลกหน้า เมื่อเขาได้ปฏิบัติมันได้ทำให้เขาพบความจำเริญ

๒. ความประเสริฐและญิฮาดที่ดีที่สุด

لا فَضيلَةَ كَالْجِهادِ، وَ لا جِهادَ كَمُجاهَدَةِ الْهَوى

ไม่มีความประเสริฐใดเหมือนกับการญิฮาด และไม่มีญิฮาดใดเหมือนกับการต่อสู้กับจิตใจตนเอง

๓. การยืนหยัดที่ยิ่งใหญ่

أُوصيكَ بِخَمْس: إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ وَ إِنْ خانُوكَ فَلا تَخُنْ، وَ إِنْ كُذِّبْتَ فَلا تَغْضَبْ، وَ إِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ وَ إِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ

ฉันขอแนะนำพวกท่าน ๕ ประการได้แก่ เมื่อท่านตกอยู่ในภาวะของการถูกกดขี่ จงอย่ากดขี่,-ถ้าเขาดูถูกท่าน ท่านจงอย่าดูถูกเขา ,ถ้าเขาโกหกใส่ท่าน ท่านจงอย่าโกรธ,ถ้าเขาสรรเสริญท่าน ท่านจงอย่าดีใจ และถ้าเขาประณามท่าน ท่านจงอย่าทำเช่นเดียวกันกับเขา

๔. การยอมรับคำพูดที่สะอาด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next