คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)علي مليء ايمانا مثاثه

อะลีตือผู้เติมศรัทธาจนถึงแก่นของมัน

علي مني بمنزلة رأسي من بدني

อะลีเป็นส่วนหนึ่งของฉันอยู่ในฐานะศรีษะและร่างกายของฉัน

علي مني بمنزلة هارون من موسى الا لا نبي بعدي

อะลีเป็นส่วนหนึ่งของฉัน อยู่ในฐานะเดียวกันกับฮารูนและมูซา ยกเว้นไม่มีศาสนทูตภายหลังจากฉัน

علي مني وانا من علي

อะลีเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของอะลี

علي مني وانا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي

อะลีเป็นส่วนหนึ่งของฉันและฉันเป็นส่วนหนื่งของอะลี เขาเป็นผู้ปกครองผู้ศรัทธาทั้งหมดภายหลังจากฉันback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next