คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)علي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي

การเชื่อฟังปฏิบัติตามอะลคือการเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน การฝ่าฝืนต่อเขาคือการฝ่ฝืนต่อฉัน

علي على بينة من ربّه وانا شاهد منه

อะลีดำเนินอยู่บนหลักฐานอันแจ้งที่มาจากพระผู้อภิบาลของเขา ฉันเป็นพยานต่อสิ่งนั้น

علي قسيم النار والجنة

อะลีคือผู้แบ่งแยกชาวนรกกับสวรรค์

علي مع الحق والحق مع علي

อะลีอยู่กับสัจธรรม และสัจธรรมนั้นอยู่กับอะลี

علي مع القرآن القرآن مع علي

อะลีอยูกับอัล-กุรอาน และอัล-กุรอานก็อยู่กับอะลีback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next