คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)علي اوّل من آمن بي وصد قني

อะลีเป็นบุคคลแรกที่ศรัทธาต่อฉันและยืนยันถึงสถานภาพของฉัน

علي باب الحطة من دخله منه كان مؤ منا

อะลีคือประตูฮิฏเฏาะฮฺ บุคคลใดเข้ามาทางประตูเขาจะเป็นผู้ศรัทธา

علي باب علمي ومبين لامتي ما ارسلت به من بعدي

อะลีคือประตูแห่งความรู้ของฉัน เป็นผู้อธิบายต่อประชาชาติของฉันในสิ่งที่ฉันได้อิบายมันภายหลังจากฉัน

علي خير البشر فمن ابي فقد كفر

อะลีคือมนุษย์ที่ดีที่สุด ฉะนั้นผู้ที่คัดค้านเขาเท่ากับเป็นผู้ปฏิเสธ

علي راية الهدى ومنار الايمان

อะลีเป็นธงแห่งนำทาง เป็นรัศมีของอีมานback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next