คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)ในวันกิยามะฮฺอาดัมจะมีความภาคภูมิใจในบุตรของเขาคือชัยษ์ ส่วนฉันมีความภาคภูมิใจใน

อะลี บินอบีฏอลิบ

علي اخي فى الد نيا والأخرة

อะลีคือน้องชายของฉันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

علي اعلم الناس با لله

อะลีคือผู้รู้จักอัลลอฮฺมากที่สุดในหมู่มนุษย์

علي امام البررة وقاتل الفجرة

อะลีคืออิมามของบรรดาคนดี และเป็นผู้สังหารคนอหังการ

علي امير المؤمنين وسيد المسلمين

อะลีคือผู้ปกครองบรรดาศรัทธาชน และเป็นนายของบรรดามุสลิมback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next