คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)ศาสนทูตทุกคนจะมีทายาทผู้สืบมรดก แท้จิงทายาทผู้สืบมรดกของฉันคืออะลี บินอบีฏอลิบ

لكل نبي صاحب سرٍّ وصاحب سرّي علي بن ابي طا لب

ศาสนทูตทุกคนจะมีเพื่อนผู้รักษาความลับส่วนเพื่อนที่รักษาความลับของฉันคืออะลี บินอบีฏอลิบ

من سرّه ان ينظرسيد شباب العرب فينظر الى علي بن ابي طا لب

บุคคลที่มีความสุขต่อการมองใบหน้าของชายหนุ่มอาหรับ ก็จงมองไปที่ใบหน้าของอะลี บินอบีฏอลิบ

من كنت مولا ه فانّ مولاه علي بن ابي طا لب

บุคคลใดที่ฉันเป็นนายของเขาดังนั้นอะลี บินอบีฏอลิบก็เป็นนายของเขาด้วย

يا ايها الناس اوصيكم بحب اقربها اخي وابن عمي علي بن ابي طا لب

โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย ฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้รักผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดในบรรดาเครือญาตของฉัน คือน้องชายและเป็นลูกพี่ลูกนัองกับฉัน คืออะลี บินอบีฏอลิบ

يفخر يوم القيا مة آدم بابنه شيث وافخر انا علي بن ابي طا لبback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next