คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)ไม่มีดาบใดที่มีอานุภาพนอกจากดาบซุ้ลฟิกอรฺ และไม่มีชายหนุ่มคนใดที่กล้าหาญนอกจากอะลี บินอบีฏอลิบ

لايبلغ عني الا انا وعلي بن ابي طا لب

ไม่มีใครทำหน้าที่เผยแพร่สาสน์ของฉันได้นอกจากฉันและอะลี บินอบีฏอลิบ

لا يدخل الجنة الا من جآء بجواز من علي بن ابي طا لب

ไม่มีใครได้เข้าสวรรค์นอกจากบุคคลที่มาพร้อมกับคำอนุญาตของอะลี บินอบีฏอลิบ

لا يقضي ديني غيري او علي بن ابي طا لب

ไม่มีใครปลดเปลื้องหนี้ของฉันได้นอกจากตัวฉันหรืออะลีบินอบีฏอลิบ

لكل نبي خليل وانّ خليلي واخي علي بن ابي طا لب

ศาสทูตทุกคนจะมีสหายแท้จริงสหายของฉันและน้องชายของฉันคืออะลี บินอบีฏอลิบ

لكل نبي وصي ووارث وانّ وصيي ووارثي علي بن ابي طا لبback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next