คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)สิ่งแรกที่เป็นช่องว่างในอิสลามคือการต่อต้านอะลีบินอบีฏอลิบ

اولكم واردا على الحوض اولكم اسلا ما علي بن ابي طا لب

บุคคลแรกในหมู่พวกท่านที่จะเข้าไปหาฉันนที่สระน้ำ และเป็นบุคคลแรกที่รับอิสลามคืออะลี บินอบีฏอลิบ

زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طا لب

จงประดับประดาที่ชุมนุมของพวกท่านด้วยการรำลึกถึงอะลี บินอบีฏอลิบ

سدواابواب المسجد كلها الا الباب علي بن ابي طا لب

จงปิดกั้นประตูมัสญิดทั้งหมดยกเว้นประตูของอะลีบินอบีฏอลิบ

عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن ابي طا لب

ประโยขน์ในบทบันทึกของผู้ศรัทธาคือความรักต่ออะลีบินอบีฏอลิบ

لا سيف الا ذوالفقار ولا فتي الا علي بن ابي طا لبback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next