คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)แม้จริงอัลลอฮฺทรงกำหนดให้เชื้อสายของมุฮัมมัดมาจากกระดูกสันหลังของอะลี บินอบีฏอลิบ

انّ اوّل اهل الجنة دخولاَ اليها علي بن ابي طا لب

แท้จริงชาวสวรรค์คนแรกที่จะเดินเข้าสู่สวรรค์คืออะลี บินอบีฏอลิบ

انّ اوّل من صلى معي علي بن ابي طا لب

แท้จริงบุคคลแรกที่ร่วมนมาซกับฉันคืออะลี บินอบีฏอลิบ

انّ على الصّراط اعقبة لايجوزها احدا الا بجواز من علي بن ابي طا لب

แท้จริงสะพานศิรอฏ้อลมุสตะกีมนั้นจะมีช่องแคบอยู่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ผ่านได้นอกจากด้วยการอนุญาตของอะลี บินอบีฏอลิบ

اوصي من آمن بي وصدّ قني بولاية علي بن ابي طا لب

ฉันขอสั่งเสียเรื่องวิลายะฮฺอะลี บินอบีฏอลิบแก่ผู้ที่ศรัทธาต่อฉันและยืนยันสถานภาพของฉัน

اوّل ثلمة فى الاسلام مخالفة علي بن ابي طا لبback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next