คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)علي مولى من كنت مولاه

อะลีเป็นผู้ปกครองบุคคลที่ฉันเป็นผู้ปกครองเขา

علي هو نفسي وانا نفسه

อะลีคือตัวตนของฉัน และฉันก็เป็นตัวตนของเขา

علي وشيعته هم الفائزون

อะลีและชีอะฮฺของเขาคือผู้ที่ได้รับชัยขนะ

علي يزهر لاهل الجنة

อะลีคือผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวสวรรค์

علي يعسوب المؤمنين

อะลีคือราชันย์แห่งมวลผู้ศรัทธา

علي يقضي ديني وينجز موعدي

อะลีคือผู้ปลดเปลื้องหนี้สินของฉัน และเป็นผู้ถ่ายถอนสัญญาของฉันback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10