คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า.

قال رسول الله اشقي الآخرين الذين يطعنك ياعلي بن ابي طا لب

คนที่อับโชตที่สุดคือคนที่ใส่ไคล้เจ้า โอ้อะลี บินอบีฏอลิบ

اعلم امتي من بعدي علي بن ابي طا لب

ผู้ที่รู้มากที่สุดในหมู่ประชาชาติของฉันภายหลังจากฉันคืออะลีบินอบีฏอลิบ

اللهم لا تمتني حتي تريني علي بن ابي طا لب

โอ้อัลลอฮฺโปรดอย่าเอาชีวิตข้าพระองค์ไปก่อนที่พระองค์จะให้ข้าพฯ ได้พบอะลีบินอบีฏอลิบ

انّ الله امرني ان ازوج فاطمة من علي بن ابي طا لب

แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีพระบัญชาให้ฉันทำการสมรสฟาฏิมะฮฺกับอะลี บินอบีฏอลิบ

انّ الله جعل ذرية محمد من صلب علي بن ابي طا لب1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next