ซิยาเราะฮฺ ซอฮิบุซซะมาน ซิยาเราะฮฺทบนี้เป็นซิยาเราะฮฺเฉพาะสำหรับอิมามมะดียฺ (อ.) เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความประสงค์จะซิยาเราะฮฺท่านอิมามให้ตั้งเจตนามุ่งตรงยังอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้วอ่านซิยาเราะฮฺ บทนี้ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซิยาเราะฮฺ อาลิยาซีน

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِالرَّحيم

سَلامٌ عَلى آلِ يسَّ اَلسَّلا مُ عَلَيْكَ يَا د َاعِىَ اللَّهِ وَرَبّانِىَّ آياتِهِ

สลามุน อะลาอาลิยาซีน อัสลามุ อะลัยกะ ยาดาอิยัลลอฮิ วะร็อบบานียะ อายาติฮี ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานีเสมอ ความสันติพึงมีแต่วงศ์วานของยาซีน ขอความสันติสุขพึงมีแด่ท่านโอ้ผู้เชิญชวนของอัลลอฮฺ และผู้ล่วงรู้ในสัญญาณของพระองค์

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ اللَّهِ وَدَيّانَ دينِهِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยาบาบัลลอฮิ วะดัยยานะดีนิฮี ขอความสันติสุขพึงประสบแด่ท่าน โอ้ประตูแห่ง (สื่อ) อัลลอฮฺ และผู้นำแห่งศาสนาของพระองค์

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خَليفَةَ اللَّهِ وَناصِرَ حَقِّهِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยาเคาะลีฟะตัลลอฮิ วะนาซิเราะ ฮักกิฮี ขอความสันติสุขพึงประสบแด่ท่าน โอ้ตัวแทนของอัลลอฮฺ และผู้ช่วยเหลือสัจธรรมแห่งพระองค์

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ وَدَليلَ اِرادَتِهِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยาฮุจญ์ตัลลอฮิ วะดะลีละ อิรอดะติฮี ขอความสันติสุขพึงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นข้อพิสูจน์แห่งอัลลอฮฺ และเหตุผลแห่งเจตจำนงของพระองค์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next