ซิยาเราะฮฺ อิมามฮะซัน (อ.)اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمينَ

อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะเราะซูลิ ร็อบบิลอาละมีน ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้บุตรแห่งศาสดาของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ

อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะ อะมีริลมุอฺมินีน ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้บุตรของอะมีริลมุอฺมินีน

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยับนะ ฟาฏิมะตัซซะฮฺรออฺ ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้บุตรของฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮฺรออฺ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبيبَ اللهِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยาฮะบีบัลลอฮฺ ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا صِفْوَةَ اللهِ

อัสลามุ อะลัยกะ ยาซิฟวะตัลลอฮฺ ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ผู้ได้รับการเลือกสรร1 2 3 4 next