เทศกาล

ฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮฺรอ นายหญิงของบรรดาสตรีแห่งสากลโลก
ฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮฺรอ อัลลอฮฺทรงพึงพอพระทัยด้วยความพึงพอใจของเธอ
การยืนหยัดเพื่ออัลลอฮฺ
การอธรรม
วิถีการต่อสู้ของท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.)
หน้าที่ของเรากับศาสดา (ซ็อลฯ)