หมอเด็ก

อิมาม บากิร (อ.) และชายคริสเตียน
ชายผู้หนึ่งซึ่งขอความช่วยเหลือ
ความปรารถนาในดุนยา
อิมาม บากิร (อ.) และชายคริสเตียน
ผูกมัดเข่าของอฐ
ผู้ร่วมเดินทางไปทำฮัจญฺ
อาหารโดยส่วนรวม (รับประทานร่วมกันเป็นหมู่)
กองคาราวานที่กำลังเดินทางไปพิธีฮัจญฺ
ชาวมุสลิม และชาวอะฮลุกีตาบ
การวิ่งเคียงคู่กันไปกับเคาะลิฟะฮฺ