14 ดวงดาวแห่งทางนำ

อิมามมูซา อัล กาซิม (อ.)
นบีมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ)
อิมามอะลี (อ.)
ท่านหญิงฟาฎิมะฮฺ (อ.)
อิมามฮะซัน (อ.)
อิมามฮุซัยนฺ (อ.)
อิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.)
อิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.)