สังคม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามและชีอะฮฺ
ความสำคัญของหัจญ์
มุบาฮิละฮฺ
มุตอะฮฺในอิสลาม
การมุตอะฮฺในซุนนะฮฺ
มุตอะฮฺบันทึกอยู่ในตำราอหฺลิซซุนนะฮฺ
สาเหตุที่ท่านอุมัรฺได้สั่งห้ามการทำมุตอะฮฺ
มรดกในอิสลาม
มุสลิมในธนบุรี
อาลัยแด่ซามิรออ์
ความสำคัญของศาสนา