ประวัติศาสตร์

บทเรียนและสาส์นจากอาชูรอ
อิมามฮุเซน (อ.)
เพื่อรำลึกถึงสัจธรรมแห่งอิมามฮุซัยนฺ (อ.) ผู้พิทักษ์ อิสลาม
อัล-กุรฺอานกับอิมามฮุซัยนฺ (อ.)
กัรฺบะลา อิมามฮุซัยนฺ และอิสลาม
ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)