ดุอาอฺหลังนมาซ

ดุอาอฺหลังนามซทุกเวลา
ดุอาอฺวะฮฺดะฮฺ (ความเป็นเอกภาพ)
ดุอาอฺเช้า-เย็น
ดุอาอฺเช้า-เย็น 2
ดุอาอฺปิดบังบัญชีบาป
ดุอาอฺขจัดบะลาอฺและรักษาดวงตาทั้งโลกนี้และปรโลก
ดุอาอฺนหลังมาซซุบฮฺ
ดุอาอฺหลังนมาซซุฮรฺ
ดุอาอฺหลังนมาซอัศริ
ดุอาอฺหลังนมาซมัฆริบฺ
ดุอาอฺหลังนมาซอิชาอฺ
ดุอาอฺประจำวันอาทิตย์
ดุอาอฺประจำวันจันทร์
ดุอาอฺประจำวันอังคาร
ดุอาอฺประจำวันพุธ
ดุอาอฺประจำวันพฤหัส