ชีวประวัติสิบสี่มะอฺศูม(อ.)

ชีวประวัติของอิมามผู้บริสุทธิ์โดยสังเขป