อะฮาดีษสิบสี่มะอฺซูม (อ.)

๔๐ หะดีษจริยศาสตร์จากท่านศาสดา (ศ็อลฯ)
๔๐ หะดีษจากท่านอิมามอะลี (อ.)
๔๐ หะดีษจากฟาฏิมะฮฺ (อ.)
๔๐.หะดีษจากท่านอิมามฮะซัน (อ.)
๔๐ หะดีษจากท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.)
๔๐ หะดีษ จากท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.)
๔๐ ฮะดีซจากท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.)
๔๐ หะดีษจากอิมามซอดิก (อ.)
๔๐ หะดีษสำหรับเยาวชน
หะดีษอัล-กิซาอ์
40 หะดีษเกี่ยวกับศีลอด
คุณลักษณะประเสริฐ ๕๐ ประการของท่านอิมามอะลี (อ.)