เยาวชนนักท่องจำกุรอาน

ซัยยิด มุหัมมัด ฮุเซน เฏาะบาเฏาะบาอี
ครอบครัววะซีรี
กัรบะลาอี กาซิม
มุหัมมัด ญะวาด ฮัยดะรี
อะลีริฎอ ริฏอ ซอเดฮ์
มุหัมมัด ฮุซัยนฺ ฮัยดะรี
มุหัมมัด ซัลมาล มะอฺรูฟญอน
อะหมัด ฟัครออี
มุหัมมัด บากิรฺ มันศูรี
มุนตะซัรฺ มันศูรี
ซัยยิด มุจญตะบา ระซะวี